Ifjúsági Program

y1

BŰNMEGELŐZÉS, ÁLDOZATVÉDELEM ÉS ÖNVÉDELEM SZÜLŐKNEK ÉS GYERMEKEIKNEK

 arrow2

Veszélyes trendek, amiket a szülőknek érdemes ismernie

bunmegelozes.eu

 

A fiatalok mindig is kockázatvállalóbbak, kíváncsiak és természetesen a legfontosabb számukra, hogy a kortárs csoportok elfogadják őket.

A kockázatvállalás szintje viszont drasztikusan megemelkedett az elmúlt években a fiatalok megnövekedett IT tudása, az internetes videók elterjedésével és az online vásárlás egyszerűbbé és gyorsabbá válásával párhuzamosan. A bátorságpróbák egyre újabb elemeket tartalmaznak és a legtöbbet otthon egyedül is végre ehet hajtani, könnyen beszerezhető anyagokkal. Egyre fiatalabb korú gyerekeknél tapasztalják ezeket szórakozási formákat. Ez különösen nagy veszélyt jelent a fiatalokra nézve, hisz senki sem fog tudni nekik segíteni, ha gyorsan életmentő beavatkozásra lenne szükségük.

Különösen fontos, hogy tudjunk ezekről a trendekről, amellett, hogy a legjobb megelőzési mód továbbra is hogy közeli és bizalmi szülő-gyermek kapcsolat.

 Veszélyes trendek, amiket szülőként érdemes ismerni I.

Veszélyes trendek, amiket szülőként érdemes ismerni II.

arrow

Módszerek

y5

1. Interaktív beszélgetés és gyakorlás az Interaktív Police Program keretében közoktatási intézményekben, továbbá részvétel Családi napokon a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett programok keretében.

2. Felkészítés a gyerekeknek, fiataloknak és igény szerint  szülőknek. Ideális esetben két hétvégi, kétszer 45 perces felkészítést tartalmaz, minden órán gyakorlati és elméleti részei is vannak. Az oktatás részleteit egyeztetjük, hogy kialakítsuk a programot és egyeztessünk a fiatalok életkoráról, igényeiről. Minimum életkor: 7 év. Minimum létszám: 10 fő.

Beszámoló az első képzésről

A Program három pillére

Bűnmegelőzés

y11

 Helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések

A szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélések során megjelenő konfliktushelyzetek átélése, elemzése és új szemléleti keretbe helyezése jó alapot biztosít az attitűdváltozásnak, mely eredményeképpen a céltudatosság, határozott fellépés, hatékony kommunikáció, dönteni tudás, érzelmeik alkotó kezelése, kockázatcsökkentés, problémamegoldás válik értékké és hangsúlyossá.

 Készségfejlesztés

A kiscsoportos munkaforma biztosítja a kreatív probléma-feldolgozást, valamint a módszerek saját élményű megismerését a szituációs és szerepjátékot, valamint az irányított beszélgetést. Az ilyen típusú programblokkok lehetőséget adtak az áldozattá váláshoz vezető viselkedésminták azonosítására és korrekciójára és a felelősségteljes viselkedés fontosságára.

 Áldozatvédelem

ggjugi

 Információnyújtás, ismeretek átadása

Az ismeretnyújtás, információátadás közvetlen légkörben, interaktívan történik. Nagyon fontos eleme a gyermek együttműködési szándékának, figyelmének felkeltése és megtartása. Kutatási eredmények és szakirodalmi háttéranyagok játékos formában kerül ismertetésre.

 Áldozatközpontú bűnmegelőzési megközelítés

Áldozattá válás következményeinek lelki, társadalmi, anyagi következményeinek ismertetése. Áldozatokra jellemző viselkedésformák átbeszélése, ebből következően bűnmegelőzési tippek adása.

 Intézményi rendszer ismertetése

Sértett és áldozat közötti különbség átbeszélése. Sértettek, gyermekek jogai a feljelentésnél, büntető eljárásban. Milyen segítséget remélhetünk? Civil és állami áldozatvédelmi szervezetek szerepe.

Civil és állami szervezetek tevékenységének ismertetője

Elérhető ifjúság és áldozatvédelmi egyesületek, alapítványok szolgáltatásának leírását tartalmazza.

Egészségfejlesztés

ffdfd

 Aktív mozgás

Segít levelezni a feszültséget, serkenti a társas kapcsolatokat, egyértelmű szabályok mellett, csapatépítő jelleggel folyik az oktatás, elfogadó, motiváló légkörben. Segíti a fiatalok önbizalmának, kapcsolatteremtő és problémakezelő képességének fejlesztését is, továbbá a versenyszellem és az együttműködés egyensúlyát teremti meg.

➔        Segít a szorongás, a félelem legyőzésében, a feszültségoldásban,

➔        Optimalizálódik a konfliktuskezelő attitűd, empátiás készség fejlődik

➔        Erősíti a személyiség önkontrollját, segít a reális énkép kialakításában

➔        Fejleszti a monotónia tűrést, erősíti a kitartást

➔        A felgyülemlett feszültség szocializált levezetési lehetőségét nyújtja

➔        Fejlődik a sportoló alkalmazkodóképessége helyzetekhez, személyekhez, szituációkhoz

➔        A kommunikáció nyitottá válik a sportolás hatására, pozitív társas kapcsolatok jellemzik.

 Szociális kompetenciafejlesztés

Célunk, hogy a közösség ne tűrjön el konfrontatív viselkedést, azzal, hogy tagjait csapat építő jelleggel egymáshoz közelebb hozza, konfliktuskezelési módszereket mutat be, megelőzési jelleggel. A korcsoport fejlettségének megfelelően a problémaérzékenység, a konfliktuskezelési képesség fejlesztése.

 Pedagógiai program

y8

Elsősorban szociális kompetenciafejlesztésen és készségfejlesztésen alapul. Kommunikációs rendszerét a partnerség és az agressziómentesség jellemzi, mely célja a konfliktust megelőző, erőszakot csökkentő eljárásokban gyakorlattá válása. A foglalkozások alatt egységes követelményrendszerhez (jutalmazás, figyelmeztetés) kell igazodnia a gyerekeknek. A legkisebb agresszív megnyilvánulásra reagálunk. Megállunk, megbeszéljük, hogy érezze a fiatal a reakciót, hogy viselkedése nem helyes. Dicsérettel ösztönözzük őket a feladatmegoldásban. Arra hívjuk fel a fiatalok figyelmét, hogy lelki és társas vagy élethelyzetből adódó problémájukkal ne maradjanak egyedül, szóljanak, jelentkezzenek, vegyék igénybe a létező segítséget, melyet a pedagógusok, a civil és kormányzati szervezetek nyújthatnak.

scoutingmagazine.org

Érték-közvetítés

Nem bántunk másokat: empátia és együttműködési képességek fejlesztése

Fair play: sportszerű magatartás, szabályok betartása a közösségépítés része

Van segítség: civil szervezetek bemutatása, melyek segítséget nyújtanak a krízishelyzetben

Felelős magatartás bemutatása:  „Megállj”-t mondanak az őket bosszantónak, elmennek onnét, bajban lévő társuknak segíthetnek „megállj”-t mondani, vagy együtt elmenni a helyszínről, szólnak egy felnőttnek.

Együttműködő Partnerek:

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

 im

Mit tehetünk? - Részletek a Programból