KM5 Megoldások

Mentális és fizikai felkészítő tréning

Központjában a stresszel való megküzdési képességek fejlesztése áll:

 1. Kontrollképesség: kontrollképességen nem csak viselkedési kontrollt értünk, hanem gondolkodási és döntési kontrollt is. Ahhoz, hogy egy problémát kezelhetőnek éljünk meg, szükség van bizonyos fokú kontroll érzésére: mi vagyunk a felelősek a következményekért.
 2. Tanult leleményesség: olyan belső személyiségrepertoár, mely az aktuális események gördülékenységét, gyorsaságát garantálja. Elsősorban ez is a gondolkodási folyamatok függvénye, jellemzője a folyamatosság és a hatékonyság.
 3. Lelki edzettség: nem az érzékenység hiányát értjük alatta, hanem a lelkileg edzett, küzdőképes személyiséget. Elkötelezettség és kitartás jellemzi: teljes odaadással és rendszerességgel végzi feladatait, a felmerülő nehézségek ellenére is.
 4. Optimizmus: a tervezett cselekedetek várható következményeire vonatkozó pozitív elvárásokat jelenti. Bármennyire is furcsa, de a kora gyermekkori szeretetkapcsolatok minősége és megbízhatósága döntően befolyásolja a személyiségben rejlő optimizmust.
 5. Éntudatosság: tisztában vagyunk saját magunk erős és gyenge pontjaival, ismerjük tűrőképességünk határait, és ennek fényében tudatosan szervezzük döntéseinket.  

how-to-be-healthier A konfliktusok és a stressz teljes hiánya nem tenné lehetővé a konfliktusmegoldó képességünk fejlődését. A pozitív fejlődés inkább azt jelenti, hogy életünk történései személyiségünkön belül olyan karakterjegyek megerősödését vonják maguk után, amelyek elősegítik alkalmazkodást és az egészséget. Ilyenek például a kompetencia, az önbecsülés, a kreativitás vagy a társas kapcsolatépítési készségek.

Stressz-és konfliktuskezelés a gyakorlatban, fizikai és mentális gyakorlatok végrehajtása közben, hozzásegít:

 1. Önismeret, pozitív énkép, én-üzenetek,
 2. Coping mechanizmusok, problémamegoldási mintánk ismerete,
 3. Empátia, értő figyelem, aktív hallgatás, együttműködés képessége,
 4. Hatékony problémamegoldási képesség, asszertivitás,
 5. Non-verbális jelek ismerete, verbális és fizikai önvédelem.

newton cradle A kompetens viselkedés tehát nem azt jelenti, hogy kikerüljük a problémás helyzeteket, hanem hogy egyre hatékonyabban vagyunk képesek megoldani azokat. Amikor pedig ez nem sikerül maradéktalanul, akkor ezt tudomásul vesszük, és a személyiségfejlődést érintő tanulási folyamat részeként könyveljük el és a következő helyzetben már tudatosan alkalmazza.

Susan Kobasa az 1970-es évek végén kezdte el kidolgozni a stresszel szemben ellenálló személyiség (hardy personality) jellemzőit, kutatásai eredményeként azt állapította meg, hogy a lelkileg edzett, küzdőképes személyiség a világot kíváncsisággal közelíti meg, alkalmazkodik a változásokhoz, kihívásként fogja fel azokat.

Cél a “stresszel szemben ellenálló személyiség”  aktiválása a feladatok sikeres megoldása révén:

 • Kihívás: a személy a nehézségeket kihívásnak és nem bénító körülménynek éli meg. Hibáira és kudarcaira úgy néz, mint amikből tanulhat és amelyek így a további fejlődésre adnak lehetőséget, önbecsülésére nincsenek negatív hatással.
 • Elkötelezettség: fontos a szenvedélyes elkötelezettség az élete és céljai iránt, hogy van valamijük, amiért megéri minden reggel felkelni az ágyból. Ez nem csak a munkat jelenti, az elköteleződés épp ilyen fontos az emberi kapcsolatokban vagy hobbik területén.
 • Kontrollképesség: a “belső kontrollal” rendelkezik, akkor a legkülönfélébb szituációkra úgy gondol, mint saját ellenőrzése és irányítása alatt álló történések.

stress

KM5 Megoldások:

 1. mentális és fizikai felkészítés az önvédelmi edzéseken, szemináriumokon felnőttek és fiatalok számára,
 2. Interaktív Police rendezvénysorozat keretében tréningek tartása fiataloknak,
 3. előadás és tréning tartása felsőoktatási intézményekben,
 4. tréning (mentális és fizikai felkészítés) menedzsereknek és felső vezetőknek (privát órák),
 5. tréning vállalati ügyfeleknek ( stressz-és konfliktus kezelés és csapatépítés).

resilience nyau