Egyéb »
2014-08-07

Kutatás az erőszak társadalmi elfogadottságáról

A 2014. augusztus 4-én publikált, az Európai Bizottság (ISEC) támogatásával készült, a magyar társadalomra vonatkozó kutatási eredményekből idézünk.

1. Milyen helyzetekben fogadható el az erőszak?

Kutatásban rákérdeztek arra, hogy milyen cél elérése érdekében tartják igazolhatónak az erőszakot a választókorú magyar lakosság tagjai. A következő hét helyzetben alkalmazott erőszakról kérdezték a lakosságot: (1) ha a magyar nemzetet veszély fenyegeti; (2) ha a kormány elnyomja állampolgárait; (3) ha a személyes szabadságát korlátozni akarják; (4) ha veszélyben vannak a természeti értékek és a jövő generáció sorsa; (5) ha a társadalomban elviselhetetlenné válnak az egyenlőtlenségek; (6) ha a megélhetése veszélybe kerül; (7) ha a családja veszélybe kerül. (Ezekben az esetekben, tudván azt, hogy az erőszak a legtöbb esetben morális igazolásra szorul, szándékosan olyan megfogalmazásokat használtak, melyeket az erőszakos tettek védelmezői szoktak alkalmazni.)

Az emberek leginkább akkor tartják igazolhatónak az erőszakot, ha a családjukat veszélyben érzik. Majdnem minden második (47%) megkérdezett inkább igazolhatónak gondolta ebben a szituációban, míg csupán 24% volt ezzel ellentétes állásponton. Mintegy 30 százalék tartja igazolhatónak az erőszakot akkor, ha a megélhetése kerül veszélybe. Ezeket ugyanakkor nem nevezhetjük politikai erőszaknak, hiszen itt az erőszak célja az egyén számára önmaga és saját családjának védelme (még akkor sem, ha ezt az érvet politikai vezetők is fel szokták használni a háború igazolására).

pcblog_20140804_a

atlatszo.hu

Az erőszak „liberális”, azaz a szabadságjogok korlátozása, illetve az állami túlhatalom elleni formái is széles körű támogatást élveznek. A személyes szabadság korlátozása ellenében alkalmazandó erőszakot a megkérdezettek 35 százaléka tartja igazolhatónak (33 százalékuk szerint nem igazolható, míg 32 százalék nem tudott állást foglalni a kérdésben). 31 százalék tartja az erőszakot igazolhatónak akkor, ha a kormány elnyomja az állampolgárait.

Ennél némileg kevesebben, 29 százaléknyian tartják igazolhatónak az „egyenlőségelvű” erőszakot („ha a társadalomban elviselhetetlenné válnak az egyenlőtlenségek”), és 28 százaléknyian az „öko-erőszakot” (ha veszélybe kerülnek a természeti értékek és a jövő generáció sorsa). Az erőszakot elutasítók ezen kérdéseknél relatív többségben vannak, arányuk 35-37 százalék között mozog.

A férfiak között jelentősen többen vannak azok, akik a felsorolt célok érdekében elfogadnák az erőszakot is. A település mérete is meghatározó: a községekben élők kisebb mértékben tartják igazolhatónak az erőszakot. A korcsoportok között mért eltérések csupán egyetlen helyzetben voltak szignifikánsak: a személyes szabadság korlátozása esetén a 30 év alattiak sokkal nagyobb arányban fogadják el az erőszakot, mint az idősebbek.

2. Mely csoportokkal szemben igazolható az erőszak?

Az erőszak alkalmazhatósága nem csak helyzet-, illetve célfüggő, hanem az is lényeges, hogy kikkel, mely csoportokkal szemben tartják azt igazolhatónak. Azt kérdezték a kutatásban résztvevőktől, hogy különböző csoportokkal szemben igazolhatónak tartják-e az erőszakot. A 14 felsorolt csoport a következő volt: (1) bűnözők; (2) terroristák; (3) radikális jobboldali csoportok; (4) radikális baloldali csoportok; (5) a nemzet ellenségei, hazaárulók; (6) cigányok; (7) politikusok; (8) bankok; (9) zsidók; (10) multinacionális vállalatok; (11) kábítószeresek; (12) természetrombolók; (13) homoszexuálisok; (14) a demokráciát fenyegető, tekintélyelvű vezetők.

pcblog_20140804_c

atlatszo.hu

A társadalom döntő többsége elfogadhatónak tartja az erőszak alkalmazását, amennyiben az terroristák (63%), illetve bűnözők (57%) ellen irányul. A létező büntetőjogi kategória és a politikailag megkonstruált ellenségkép határán lévő „hazaárulók, nemzet ellenségei” csoport ellen is a relatív többség igazolhatónak véli az erőszakos fellépést. A kábítószeresekel szemben nem alakult ki többség, 35 százalék elfogadja, 35 százalék elutasítja az erőszakot.

A kisebbségek – és az általunk vizsgált 14 csoport – közül legkevésbé a melegek és a zsidók elleni erőszakos fellépést tartják igazolhatónak (14%, illetve a 16%). Az abszolút többség pedig elutasítja azt. Más a helyzet azonban a cigányokkal kapcsolatban, ahol a megkérdezettek 29 százaléka vélekedett úgy, hogy inkább, vagy teljes mértékben igazolható a velük szembeni erőszak.

Kutatás forrása

Erőszak szó jelentése a Wiki szótár szerint

A kutatás egy, a Social Development Institute, a Demos UK és a Political Capital, által folytatott, az Európai Bizottság (ISEC) támogatásával és az Open Society Institute társfinanszírozásával megvalósuló, a politikai erőszakra fókuszáló kutatási projekt része. A kutatást a Szonda Ipsos végezte. A projekt címe: Developing innovative methods for comparative researches on violent radicalisation among the youth to help prevention.