A stressz és a konfliktus – alapok

how-stress-affects-fertility

A stressz

Legáltalánosabb értelemben: az ember és környezete közötti kölcsönhatás folyamatában az újszerű, magatartási választ igénylő helyzeteket stresszhelyzetnek nevezhetjük. Szűkebb értelemben: csak azok a helyzetek minősülnek stresszhelyzetnek, amelyeket aktivitással kontrollálhatatlannak, megoldhatatlannak minősítünk.

A stressz fogalom három összetevője:

 • a stresszorok, a veszélyeztető környezeti hatások
 • az élettani és pszichológiai stressz reakciók (a stressz reakció beépített mechanizmus, akkor lép működésbe, amikor követeléseket támasztanak velünk szemben, ezért a stressz, védekezési és alkalmazkodási funkciókkal bír)
 • az egyén pszichológiai, alkati, személyiség adottságai.

A stresszor

Szervezetre ható külső erők, körülmények, veszélyeztető környezeti hatások, stresszhelyzetek (pl. fizikai sérülés, testi fenyegetettség, pszichológiai fenyegetettség).

 • Kár, veszteség: valamilyen végleges, visszafordíthatatlan stresszor pl. haláleset
 • Fenyegetés: valamilyen elővételezett veszteség vagy kár, utcai szituációban történő aggresszió
 • Kihívás: az adott személy képességeinek kibontakozása irányába ható stresszor pl. túl magas munkahelyi kihívások.

A stressz folyamata három szakaszra osztható:

1., A veszély helyzet (riadó), mely a szervezetet fokozott állapotba helyezi.

2., Az ellenállás a kialakult helyzet megoldására mozgósítja a testet.

3., Kimerülés stádiumában a nyugalmi egyensúly már nem tud visszatérni, állandósul a fokozott készültség állapota.

Stress-O-Meter-05

 „Pozitív stressz”

Serkentőleg hat, segít a vészhelyzet elhárításában és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre. (Erre példa egy támadás az utcán. Ekkor a stressz-hormonoknak köszönhetően az izmainkban fokozódik a vérellátás, mely a menekülést szolgálja.)

„Negatív stressz”

Inkább lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő. Ezek a hatások különböző testi és érzelmi tünetek kialakulásához vezetnek, úgymint kézremegés, verejtékezés. (Ilyen reakciót válthat ki egy házastársi veszekedés, vagy sorban állás a már egyébként is fokozott érzelmi állapot talaján.) Fenyegető szituációban a szervezetben fokozódik az ún. stressz-hormonok, az adrenalin és noradrenalin termelése. A fokozott stressz-hormon szint mozgósítja a szervezetet: a vérnyomás emelkedik, fokozódik a szívverés, a gyomor és a bőr erei összehúzódnak és csökkentik az oda jutó vér mennyiségét, biztosítva a szív megnövekedett munkájához a tápanyagot. A stressz-helyzetekben az adrenalin és noradrenalin mellett egy szteroid hormon, a kortizol termelődése is fokozódik, amely hatására cukor és zsír szabadul fel a szervezet raktáraiból, energiát biztosítva az agy és az izomzat fokozott munkájához.

images (2)

Stresszválasz

A megterhelés szempontjából két fő típust tudunk elkülöníteni: az izommunka végzésével és az információáramlással kapcsolatosat. Az információterhelésnek további két formája létezik: fiziológiai és pszichológiai. Az idegrendszerbe érkező információknak egy része tudatosul, ezek okoznak pszichológiai információterhelést. Az idegrendszerbe érkező, de nem tudatosuló – ezek vannak többségben – információk pedig fiziológiai információterhelést idéznek elő.

Stresszspirál

Sok ember szenved krónikus stressztől. A tartós stressz tipikus kísérő tünete az az érzés, hogy életünket már nem tudjuk irányítani. A legkisebb dolog is elég ahhoz, hogy úgy érezzük, betelt a pohár. A tartós stressz megbénít. Aki állandó stresszben él, egyre kevésbé tud teljesíteni a munkahelyén, gyengének érzi magát, feszült és nyugtalan. Nem tud lazítani, pihenni, túlhajszolja magát. Ez a tipikus stresszspirál. A stressz újabb stresszt generál.

AngerConflict

A konfliktus

 • Olyan ütközés, melynek során igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek kerülnek egymással szembe.
 • A konfliktus egy olyan folyamat eredménye, amelyben valaki úgy érzi, hogy a másik fél egy számára fontos ügy megvalósításban akadályozza.
 • A konfliktus összeegyeztethetetlen különbségeket jelent, ami ellentéthez vezet.
 • A konfliktus egymás ellen irányul, a versengés pedig egy cél egymástól független elérésére.
 • Gyakran erős érzelmi töltése van, indulatok kísérik.Ez nem mindig arányos a konfliktus valódi súlyával! Inkább függ a konfliktushordozók személyiségétől, mentális állapotától és a környezettől.

willing-ways

Konfliktusok forrásai:

Információ hiányából eredő konfliktusok

Információhiány, félreinformáltság, az információk eltérő értelmezése, a bizalom hiánya az egyes információkban, különböző nézőpontok a lényeges információkat illetően, az információk eltérő felhasználása az ítéletalkotásban.

A viszonyrendszer konfliktusai

Erős negatív érzelmek, félreértések, sztereotípiák, ismétlődő negatív magatartás, rossz hatásfokú kommunikáció.

Strukturális konfliktusok

eltérő helyzetek, eltérő szerepek, felelősség, a földrajzi helyzet eltérései, egyenlőtlen hatalom, hatáskör, a javak egyenlőtlen birtoklása.
Értékkonfliktusok

eltérő értékrendek (jó, rossz, igazságosság stb.), eltérő világnézetek. Érdekkonfliktusok (zérus összegű játék): összeegyeztethetetlen szükségletek, versengés a szűkös erőforrásokért.

images 3

Konfliktusok fajtái

Személyen belüli (intraperszonális)
A személyiség egyes részei között, vagy szerepeink között, szerepeinken belül. Az érzelmek fontos szerepet játszanak. Pl. ösztöneink, vágyaink konfliktusa erkölcsi szabályainkkal.
Személyek közötti (interperszonális)
Amikor két vagy több személy érdekei, szükségletei, vágyai ütköznek. Hatással van önbecsülésünkre, önérdekünkre, indulatainkra, meggyőződésünkre

Csoportközi konfliktusok
Két vagy több csoport érdekei, igényei, vágyai, céljai ütköznek. Indulatokat vált ki, előítéletek kialakítására ösztönöz.

conflict-management

A rossz konfliktus 

 1. bár a csoport (két fél) rákényszerül a konfliktushelyzet felismerésére, azonban a valódi okok feltárására nem kerül sor,
 2. a felek egymást okolják a történtekért, saját álláspontjaikat rögzítik,
 3. romlik a felek közötti kommunikáció, az érvelést a fenyegetés, a személyeskedés váltja fel,
 4. ezért a hiányosságok, rossz gyakorlatok vagy az egyénekben lévő kétségek nem tudnak felszínre illetve feloldásra kerülni,
 5. végső soron nő a csoporton belüli (két fél közötti) feszültség, csökken a csoportkohézió.

A meg nem oldott, nem megfelelően kezelt konfliktushelyzet hatásai:

 1. az önbizalom csökkenése, helytelen önértékelés, kisebbrendűség érzés, téves énkép kialakulása
 2. passzív viselkedés és kommunikáció előtérbe kerülése
 3. nehezebbé válik az újabb konfliktushelyzetek felvállalása
 4. inkább az elhárító, elkerülő konfliktuskezelési stílus rögzülése
 5. tapasztalatok többnyire helytelen értékelése, téves következtetések levonása.

conflict_resolution

A jó konfliktus

 1. rákényszeríti a csoportot a konfliktushelyzet felismerésére/elfogadására illetve okainak feltérképezésére,
 2. segít a hiányosságok, rossz gyakorlatok vagy az egyénekben lévő kétségek felszínre kerülésében, megoldásában vagy újragondolásában,
 3. a siker érdekében új erőforrásokat hoz be,
 4. segíti az információ-áramlást, a felek közötti kommunikációt, az érvelés módszerének elfogadását,
 5. erősít a csoportkohéziót, csökkenti a csoporton belüli feszültséget.

Jól kezelt és megoldott konfliktus-szituáció eredményeként tapasztalhatod:

 1. erősíti az önbizalmat, önértékelést
 2. növeli a stressztűrő képességet
 3. könnyebbé teszi az újabb konfliktushelyzetek felvállalását, a konfliktus-megoldási technikák bővülnek
 4. csökkenti a csoporthatást, a megfelelési kényszert
 5. segít a tapasztalatok többnyire megfelelő értékelésében, a helyes következtetések levonásában.

images 4

A konstruktív konfliktuskezelés előfeltételei

 • A konstruktív konfliktuskezelés előfeltételei
 • Önismeret
 • Coping mechanizmusok
 • Pozitív énkép
 • Önérvényesítés, asszertivitás
 •  Problémamegoldási mintánk ismerete
 • Emberismeret
 • Empátia
 • Értő figyelem, aktív hallgatás
 • Én-üzenetek
 • Együttműködés képessége
 • Hatékony problémamegoldási képesség
 • Én-állapotok és játszmák ismerete